Hatim-Online Community | Hatim-Online Network


English Quran Hatim Portal Hatim-Online Community is the first and largest online quran hatim portal on the world


Bismillâhirrahmânirrahim
Bismillâhirrahmânirrahim
Bismillah, is the start of all things good!

Up to now it was very difficult to complete a hatim, because it take much time to peruse the quran.
With Allah's help Hatim-Online Community shortened - enought users assumed - to peaces of a second.


» Enter Hatim-Online
Enter Hatim-Online Community

Türkçe Kuran Hatim Portalı Hatim-Online Community dünyada ilk ve en büyük Online Kur´an Hatim Portalıdır


Bismillâhirrahmânirrahim
Bismillâhirrahmânirrahim
Bismillah her hayrın başıdır!

Buyrun hep birlikte hatim indirelim:

Şimdiye kadar Kuran-ı Kerimi tek başına hatim etmek, uzun bir süreç olduğundan çok zaman alıyordu.
Fakat artık Allah´ın izniyle, Hatim-Online Community bu süreci (yeterli kullanıcı olduğu taktirde) saniyeden daha da kısa bir zaman dilimine sığdırmayı başarmış durumda.

Kuranı Kerim bu tarz nasıl hatim edilir?

Bir çok kişi Kur´an-ı Kerimi, aralarında çeşitli sayıda gruplar oluşturarak, cüz, hizb, sayfa hatta ayet suretinde dahi taksim ederek bölüşebilirler. Her katkıda bulunan kişiye Allah´ın izni ve Rahmeti ile bir hatim sevabı yazıldığı, tüm müslümanlar tarafından bilinen bir gerçektir. Hatim-Online Community ise bu guruplaşma zihniyetinden yola çıkarak, en uygun olan hizb taksimini benimsemiştir. Kur’an-ı Kerimde toplam 120 hizb vardır. Sistemimizde bir hizb, 8 ila 16 dakika arası sürmektedir. 120 kişi hergün herbiri bir hizb okuduğunda, hergün beraberce bir Kur’an hatmi okunmuş oluyor.

Hatim-Online ve diğer maslahatları:

  • Kuran´a Hürmet: Hergün Kur’an ile 15 dakika dahi olsa ilgilenmek, karşısında olmak ve yüzüne bakmak.
  • Kuran´a Teşvik: Ev ahalisini, çoluk çocuğu, kısacası ailenizi Kur’an okumaya teşvik etmek.
  • Kuran´ı Tecvidli Okuma: Tek bir hizbi okumak için zaman çok müsaid olduğundan, her hizbi defalarca okumak suretiyle Kur’anı seri ve tecvidli okuma alışkanlığı kazanmak.
  • Kuran´ı Seri Okuma: Kişinin, her bir hizbi ayrıca tekrar tekrar okuyup dinlemek suretiyle okumasını da düzeltebilme imkânına sahip olması.
  • Kuran´ı Anlamak: Mealleriyle veya tercümesi ile beraber okunduğundan, bir kaç sene sonra okuduğumuz Kur’an metnini anlayabilecek duruma gelmek.
  • Kuran Düşüncesi: Kur’an etrafında, hatim maksadıyla toplanmış mütesanid bir gurubun içinde olduğunu bilmekle bir nevi Hizb-ül Kur’an şerefine nail olmak da mümkündür.
  • Kuran ve Ahiret: Ölüm gelse bir ruhu alır. Sevab cihetinde yaşamaya devam eder. Kıyamete kadar hatme devam edildiği müddetce amel defterine sevaplar yazılır inşallah.
  • Günlük Kuran Sevabı: Evinizde hergün Kur’an okunması ve bunun kazandırdığı sevap ciheti.
Bu ve bunun gibi faidelerden dolayı, sadece sevab kazanmak değil, kendimizi Kur’an noktasında yetiştirmek imkânı da doğmuş oluyor.

» Hatim-Online Giriş

Deutsche Koran Hatim Portal Hatim-Online Community ist das weltweit erste und größte Online Koran Hatim Portal


Bismillâhirrahmânirrahim
Bismillâhirrahmânirrahim
Bismillah, das ist der Anbeginn alles Guten.

Bisher war es sehr schwer alleine ein Hatim abzuschließen, da es sehr lange dauert den Koran durchzulesen. Mit Allah's Hilfe ist es Hatim-Online Community gelungen diese Zeit - genug Benutzer vorausgesetzt - in Bruchteile einer Sekunde zu verkürzen.


» Hatim-Online Eingang
© 2007 Hatim-Online Community • All rights reserved.
Bookmark del.icio.us Bookmark Mister Wong Bookmark Google Bookmark Linkarena Webnews Yigg Bookmark Digg Bookmark Yahoo My Web Bookmark Alltagz

Valid XHTML 1.0